Navigieren / suchen

The big sleep

1 erinnern / remember 5 entwickeln / develop

Dagmar Pachtner “Mumie I” | “Mumie II” | 2015

Ansichten in der Ausstellung “The big sleep”, Haus der Kunst München


4. Biennale der Künstler im Haus der Kunst München

Eröffnung 18.Juli 2019, 19 Uhr
Ausstellung:
19.Juli – 08.September 2019, Westflügel des Haus der Kunst, München

Öffnungszeiten:
tägl. 10.00 – 20.00 Uhr, Do 10.00 – 22.00 Uhr

Flyer Einladung The Big Sleep
Kuratorin: Dr. Cornelia Oßwald-Hoffmann
Co-Kurator für das Gastland USA: Peter Gregorio

beteiligte Künstler
Adidal Abou-Chamat, DE | Miya Ando, US | Birthe Blauth, DE | Carlotta Brunetti, DE | Jutta Burkhardt, DE | Albert Coers, DE | Judith Egger, DE | Manuel Eitner, DE | Amit Goffer, ISR | Peter Gregorio, US | Tanja Hemm, DE | Magdalena Jetelová, CZE | Alexander Kluge / Thomas Thiede, DE | Kyung-Lim Lee, US | Vera Lossau, DE | Louise Manifold, IRL | Nina Annabelle Märkl, DE | Paul Mc Carthy, US | Marilyn Minter, US | Edie Monetti, DE | Herbert Nauderer, DE | Dagmar Pachtner, DE | Laurie Palmer, US | Susanne Pittroff, DE | Michael Sailstorfer, DE | Tschabalala Self, US | Leslie Thornton, US | toffaha, DE + EGY | James Turrell, US | Timm Ulrichs, DE | Veronika Veit, DE

Dokumentation

4th Biennial of the artists
Haus der Kunst, Munich

Opening 18th of July, 2019, 7 pm.
Exhibition:
July 19 – September 8, 2019, west wing of the Haus der Kunst, Munich

Opening times:
daily 10 am. – 8 pm., Thursday 10 am. – 10 pm.

Curator: Dr. Cornelia Oßwald-Hoffmann
and Peter Gregorio (US)

involved artists | see above